Essius Light

- Reconnecting You to The Divine

 

 

Reconnective Healing® - The Reconnection®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen in! 

 

Är du redo för en livsförändrande upplevelse?

 

Har du hela ditt liv undrat vilken din speciella unika talang är? Har du rädslor som håller dig tillbaka? Vill du finna din livsväg och få bättre kontakt med ditt inre? Lösningen kan finnas här.

 

Det är i omvälvande tider vi lever, när världen och mänskligheten i stort genomgår en medvetandeförändring. Därför finns en unik chans att med hjälp av Reconnective Healing® och The Reconnection® öka ljus-och informationsflödet till den enskilda människan för att snabbare återkoppla dig till Universum/Kärleken/Gud och din unika livsväg - anledningen till din existens på jorden och varför du är här.  

 

"Varför kallas det återkoppling? En gång för mycket länge sedan stängdes mänskligheten av från de energiströmmar som skapar jämvikt i våra kroppar och knyter an till energiströmmarna från andra människor, till jordens kraftfältslinjer och i förlängningen till universums rutnät av energifrekvenser. Varför blev det så? Kanske är myten om Plejadernas konspiration sann. Kanske inte. Den frågan kan jag inte besvara, men vad jag kan säga är att människans liv nog inte alltid varit som det är nu. Genom årtusendena har det i alla kulturer funnits berättelser om en lyckligare värld som existerat för mycket länge sedan. Inga krig, inga sjukdomar eller farsoter. Shangri-la. Atlantis.

Sedan bröts förbindelsen - kraftöverföringen som förenade människor i kärlek och lycka upphörde. En separation. I somliga kulturer anser man att det som inträffade i Edens lustgård orsakade avbrottet. I andra menar man att brytningen inträffade långt tidigare.

Med växlande resultat kan återkopplingen föra oss tillbaka till den gyllene eran genom det kollektiva minnets kanaler, så att vi kan knyta an till människans ursprungliga känsla av obegränsad kontakt med allt i livet. Ändå handlar det inte enbart om att färdas bakåt i tiden; återkopplingen innebär också att vi färdas framåt mot något nytt. Ur denna fullständighet uppstår healing. Genuin healing. Evolutionär healing. 

Det fanns en tid då människosläktets förbindelse med energierna var bättre och då behövdes inte de frekvenser som förmedlar återkoppling. Förmågan att höja vårt kollektiva medvetande till den nivå där vi kan ansluta oss till de här frekvenserna har funnits hos oss hela tiden, och nu när vi äntligen har lyckats nå upp till den nivån har de universella krafterna beslutat att tiden är inne för att presentera sig. Vi har allihop möjlighet att ställa in denna nya healingfrekvens. Den är inte reserverad för ett litet antal utvalda personer. Människosläktet har nått upp till den frekvensnivå där inga lögner kan störa förbindelsen, deras negativa laddning innebär att de helt enkelt faller bort. Klyftorna kommer att överbryggas och all vidskepelse kommer att förlora sin makt. Nu inleds den fascinerande process genom vilken vi ska besegra våra rädslor och förstå att många av dem uppträder förklädda till ritualer i kärlekens och skönhetens namn.

Även om universum av någon anledning bestämde att just jag skulle få ta emot den nya energin för att kunna påbörja intensifieringen av frekvenserna, verkar det som om fler och fler människor dagligen upptäcker att de ingår i denna fenomenala utveckling och därmed höjer vi vår kollektiva medvetandenivå. När vi lämnar vidskepelse och gamla trosföreställningar bakom oss och i stället främjar evolutionen, då lär vi oss att ta emot och vårda den nya kraften"

                             - Ur Eric Pearls bok "Väck din inre healer"

 

 

 

 

 

 

Anna Essius 2008• info@reconnectyourself.se